دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

در باره مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
راهبردها و محورهای فعالیت های مرکز:
- ترغیب ، تشویق و به کارگیری و توانمند سازی محققین در زمینه تحقیقات فیزیولوژی
- ایجاد آزمایشگاه های مرجع در فیزیولوژی 
- ایجاد مرکز تحقیقات بالینی فیزیولوژی 
- ایجاد بانک اطلاعات فیزیولوژی 
- جذب گرنت های بین المللی 
- ایجاد زمینه های همکاری علمی با مراکز معتبر ملی و بین المللی در زمینه پژوهشهای فیزیولوژیک.
- توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه فیزیولوژی 
- انجام  پژوهش های بنیادی، کاربردی و بالینی در زمینه فیزیولوژی 
- تربیت نیروی انسانی متخصص و محقق بر اساس نیازهای جامعه در زمینه فیزیولوژی 
- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور
تسهیلات مرکز برای محققان شامل کمک های مشورتی به طرحهای تحقیقاتی پس از طرح و تصویب در شورای پژوهشی مرکز و استفاده از فضا و امکانات موجود در آزمایشگاههای مرکز خواهد بود.
 
در راستای انجام اهداف مرکز در بخش پژوهشی امکانات زیر در دسترس پژوهشگران و اساتید قرار دارد.
 
آزمایشگاهها (Laboratories):
 آزمایشگاه کشت سلول شامل:
- هود لامینار
- انکوباتور CO2
- یخچال و فریزر  (-20)
- میکروسکوپ نوری معکوس
- امکانات UV
-  اتوکلاو
- نیتروژن مایع
- سانتریفیوژ یخچال دار
-  میکرو پیپت دقیق و سمپلر ( حجم های 1 تا 1000 میکرولیتر( 
 
 آزمایشگاه ایسکمی رپرفیوژن قلب
- آزمایشگاه ایسکمی رپرفیوژن قلب شامل:
- ونتیلاتور حیوانات
- Puls oximeter  
- Biolab مانیتور پارامترهای قلبی ECG  
- کوتر
- set جراحی قلب
- Temperature maintenance unit for small animal surgery
 
 آزمایشگاه ایسکمی رپرفیوژن مغز شامل:
- لوپ
- نور سرد 
- بن ماری  
- Temperature Recorder 
- set جراحی MCAO  
- Brain matrix
- استریومیکروسکوپ
 
آزمایشگاه نوروبیولوژی:
- ثبت نرونی تک واحدی (Single unit recording )
- تست Prepulse inhibition
 
آزمایشگاه رفتاری شامل:
- امکانات  نرم افزاری : Ethovision برای آنالیز تستهای رفتاری 
-  سخت افزاری شامل: 
- تستهای لوکوموشن(Photo beam activity cage)
- اضطراب(Elevated plus maze ) 
- حافظه: Morris Water Maze   
- Shuttle Box
- Radial arm maze 
- Novel object discrimination test
- افسردگی (Forced swimming test)
- Decision making شامل تست Effort based decision making
 
آزمایشگاه علوم شناختی
- Radial arm maze
- T maze
 
آزمایشگاه درد با امکانات ایجاد و بررسی مدلهای درد حاد و مزمن( نوروپاتیک)
- دستگاه ثبت هیپرآلژزیای گرمای (Radiant heat test)
- دستگاه ثبت هیپرآلژزیای مکانیکی (Randall Selitto test)
- سیستم ثبت آلودینیای مکانیکی (Von Frey filaments)
-سیستم ثبت آلودینیای سرمایی (Acetone test)
- دستگاه استریوتاکسی نخاعی
- انجام جراحی نخاعی و ایجاد مدل ضایعات نخاعی
- ایجاد مدل های درد محیطی با مدل های CCI و SNL
- سیستم کانول گذاری Intrathecal
 
آزمایشگاه آسیب ایسکمی ری پرفیوژن بافت:
- لوپ
- نور سرد 
- بن ماری  
- Temperature Recorder 
- set جراحی MCAO  
- Brain matrix
- دستگاه الکتروفروز
- دستگاه ثبات
- کرایوسکشن
- میکروسکوپ اینورت
- میکروسکوپ فلورسنت
- پمپ پرفیوژن برای مدل های حیوانی

آزمایشگاه اسکیزوفرنی
- سیستم ثبت الکتروفیزیولوژی از مغز (Single unite)
- سیستم ثبت الکتروفیزیولوژی نخاعی (Single unite)
- سیستم استریوتاکس مغزی و نخاعی
- سیستم ثبت پاسخ Startle
-Prepulse inhibition

دفعات مشاهده: 1394 بار   |   دفعات چاپ: 97 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر