دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

در باره مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
راهبردها و محورهای فعالیت های مرکز:
- ترغیب ، تشویق و به کارگیری و توانمند سازی محققین در زمینه تحقیقات فیزیولوژی
- ایجاد آزمایشگاه های مرجع در فیزیولوژی 
- ایجاد مرکز تحقیقات بالینی فیزیولوژی 
- ایجاد بانک اطلاعات فیزیولوژی 
- جذب گرنت های بین المللی 
- ایجاد زمینه های همکاری علمی با مراکز معتبر ملی و بین المللی در زمینه پژوهشهای فیزیولوژیک.
- توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه فیزیولوژی 
- انجام  پژوهش های بنیادی، کاربردی و بالینی در زمینه فیزیولوژی 
- تربیت نیروی انسانی متخصص و محقق بر اساس نیازهای جامعه در زمینه فیزیولوژی 
- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور
تسهیلات مرکز برای محققان شامل کمک های مشورتی به طرحهای تحقیقاتی پس از طرح و تصویب در شورای پژوهشی مرکز و استفاده از فضا و امکانات موجود در آزمایشگاههای مرکز خواهد بود.
 
در راستای انجام اهداف مرکز در بخش پژوهشی امکانات زیر در دسترس پژوهشگران و اساتید قرار دارد.
 
آزمایشگاهها (Laboratories):
 آزمایشگاه کشت سلول شامل:
- هود لامینار
- انکوباتور CO2
- یخچال و فریزر  (-20)
- میکروسکوپ نوری معکوس
- امکانات UV
-  اتوکلاو
- نیتروژن مایع
- سانتریفیوژ یخچال دار
-  میکرو پیپت دقیق و سمپلر ( حجم های 1 تا 1000 میکرولیتر( 
 
 آزمایشگاه ایسکمی رپرفیوژن قلب
- آزمایشگاه ایسکمی رپرفیوژن قلب شامل:
- ونتیلاتور حیوانات
- Puls oximeter  
- Biolab مانیتور پارامترهای قلبی ECG  
- کوتر
- set جراحی قلب
- Temperature maintenance unit for small animal surgery
 
 آزمایشگاه ایسکمی رپرفیوژن مغز شامل:
- لوپ
- نور سرد 
- بن ماری  
- Temperature Recorder 
- set جراحی MCAO  
- Brain matrix
- استریومیکروسکوپ
 
آزمایشگاه نوروبیولوژی:
- ثبت نرونی تک واحدی (Single unit recording )
- تست Prepulse inhibition
 
آزمایشگاه رفتاری شامل:
- امکانات  نرم افزاری : Ethovision برای آنالیز تستهای رفتاری 
-  سخت افزاری شامل: 
- تستهای لوکوموشن(Photo beam activity cage)
- اضطراب(Elevated plus maze ) 
- حافظه: Morris Water Maze   
- Shuttle Box
- Radial arm maze 
- Novel object discrimination test
- افسردگی (Forced swimming test)
- Decision making شامل تست Effort based decision making
 
آزمایشگاه علوم شناختی
- Radial arm maze
- T maze
 
آزمایشگاه درد با امکانات ایجاد و بررسی مدلهای درد حاد و مزمن( نوروپاتیک)
- دستگاه ثبت هیپرآلژزیای گرمای (Radiant heat test)
- دستگاه ثبت هیپرآلژزیای مکانیکی (Randall Selitto test)
- سیستم ثبت آلودینیای مکانیکی (Von Frey filaments)
-سیستم ثبت آلودینیای سرمایی (Acetone test)
- دستگاه استریوتاکسی نخاعی
- انجام جراحی نخاعی و ایجاد مدل ضایعات نخاعی
- ایجاد مدل های درد محیطی با مدل های CCI و SNL
- سیستم کانول گذاری Intrathecal
 
آزمایشگاه آسیب ایسکمی ری پرفیوژن بافت:
- لوپ
- نور سرد 
- بن ماری  
- Temperature Recorder 
- set جراحی MCAO  
- Brain matrix
- دستگاه الکتروفروز
- دستگاه ثبات
- کرایوسکشن
- میکروسکوپ اینورت
- میکروسکوپ فلورسنت
- پمپ پرفیوژن برای مدل های حیوانی

آزمایشگاه اسکیزوفرنی
- سیستم ثبت الکتروفیزیولوژی از مغز (Single unite)
- سیستم ثبت الکتروفیزیولوژی نخاعی (Single unite)
- سیستم استریوتاکس مغزی و نخاعی
- سیستم ثبت پاسخ Startle
-Prepulse inhibition

دفعات مشاهده: 3542 بار   |   دفعات چاپ: 201 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر