مرکز تحقیقات فیزیولوژی- چشم انداز
چشم انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

با اتکال به علم لایزال الهی و استفاده از پژوهشگران متعهد و متخصص انتظار می رود که مرکز با فراهم کردن زمینه و امکانات مورد نیاز، در انجام پروژه های تحقیقاتی پایه و بالینی در زمینه های تعریف شده در قسمت اهداف مشارکت فعال داشته و به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی فعال در این زمینه ها شناخته شود. امید است که ضمن پرورش و تربیت پژوهشگران متخصص در زمینه های فوق، نتایج تحقیقات و فعالیتهای این مرکز منجر به یافتن روشهای جدید درمانی و تشخیصی ودر نهایت ارتقاء سطح سلامت جامعه شود.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات فیزیولوژی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=79.27478.48814.fa
برگشت به اصل مطلب