مرکز تحقیقات فیزیولوژی- [اخبار پایگاه]
سومین جلسه ی شورای پژوهشی دانشگاه برای بررسی طرح ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۰ | 
سومین جلسه ی شورای پژوهشی دانشگاه برای بررسی طرح ها در تاریخ 1396/9/7 برگزار خواهد شد. 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات فیزیولوژی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=79.30079.24340.fa
برگشت به اصل مطلب